Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dnia 30-03-2017 godz. 14:01:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 35 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 50 3 2 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 0 29 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 3 0 0