Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 30-03-2017 godz. 14:08:42

Poprawka 8

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 51 0 1 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 30 0 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0