Narzędzia:

Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30-03-2017 godz. 13:44:03

Poprawka 23

Za: 26 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 0 51 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 25 0 2 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 0 2 0