Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Dnia 30-03-2017 godz. 13:52:12

Poprawka 1

Za: 33 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 2 53 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 29 0 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0