Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 30-03-2017 godz. 13:57:14

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 35 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 4 51 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 28 0 2 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0