Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 30-03-2017 godz. 13:58:06

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 55 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 54 54 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 0 30 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 2 0 0