Narzędzia:

Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30-03-2017 godz. 13:37:55

Poprawka 2

Za: 3 Przeciw: 85 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 2 53 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 0 30 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 2 0 0