Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 30-03-2017 godz. 14:06:18

Poprawka 1, 9, 12

Za: 34 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 2 49 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 30 0 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0