Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

Dnia 30-03-2017 godz. 14:12:51

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 51 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 29 0 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0