Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Dnia 30-03-2017 godz. 13:55:36

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 55 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 29 0 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0