Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie pomocy pani M. Z.-N. Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu, Zastępca Ministra Koordynatora Służb Specjalnych
85 18-10-2019 w sprawie wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania prowadzonego w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach (sygn. akt II C 671/13), w drugiej instancji przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach (sygn. akt I ACa 760/14) Oświadczenie
Adresat Rzecznik Praw Obywatelskich
85 18-10-2019 w sprawie wzruszenia prawomocnie zakończonego postępowania w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach (sygn. akt IX U 1331/18), w drugiej instancji przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach (sygn. akt AUa 37/19) Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
85 18-10-2019 w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem Sądu Rejonowego w Tychach (Wydział II Karny) z dnia 8 lipca 2019 r. (sygn. akt II Kp 142/19) Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
84 31-08-2019 w sprawie potrzeby międzyresortowej interwencji w odniesieniu do toczących się we Wrocławiu postępowań sądowych w sprawach pani K.K. i jej syna R.K. Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
84 31-08-2019 w sprawie kontroli prawidłowości prowadzenia publicznych zbiórek pieniędzy (ich rozliczania, zapłaty należnego podatku) na projekty filmowe T.S. i M.S. Oświadczenie
Adresaci Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Minister Finansów
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
82 12-07-2019 w sprawie unormowań prawnych regulujących rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach osób urodzonych przed 31 grudnia 1948 r. Oświadczenie
Adresaci Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
82 12-07-2019 w sprawie wniesienia skargi kasycyjnej bądź nadzwyczajnej na wyroki sądów w sprawie pana A.W. dotyczącej wysokości świadczenia emerytalnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
81 26-06-2019 w sprawie podjęcia interwencji prawnej w sprawie pokrzywdzonej pani A. N. i jej dzieci Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
79 28-05-2019 w sprawie udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
79 28-05-2019 w sprawie wzruszenia prawomocnie zakończonego postępowania prowadzonego przez sądy dwóch instancji w Katowicach i zmiany przepisów prawa dotyczących zasad przeliczania świadczenia emerytalnego za pracę w warunkach szczególnych Oświadczenie
Adresaci Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
79 28-05-2019 w sprawie wzruszenia postępowania administracyjnego prowadzonego przez naczelnika Urzędu Skarbowego w M. Oświadczenie
Adresaci Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Rzecznik Praw Obywatelskich
79 28-05-2019 w sprawie wprowadzenia refundacji leku Zavesca Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
79 28-05-2019 w sprawie wyroku sądowego zasądzającego na rzecz pani K. S. należności od (...) Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
79 28-05-2019 w sprawie odmowy dopuszczenia Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność 80" RP przy KWK Mysłowice-Wesoła KHW SA do udziału w toczącym się śledztwie w sprawie tragedii górników z 6.10.2014 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
79 28-05-2019 w sprawie likwidacji barier architektonicznych na stacji kolejowej Imielin Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
77 26-04-2019 w sprawie unormowań prawnych regulujących ponowne przeliczenie prawa do emerytury kobiet w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. (P 20/16) Oświadczenie
Adresaci Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
77 26-04-2019 w sprawie wzruszenia prawomocnie zakończonego postępowania sądowego w sprawie pana J. B. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
74 26-02-2019 w sprawie podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
74 26-02-2019 w sprawie rozpatrzenia możliwości wniesienia skargi nadzwyczajnej od orzeczeń sądów I i II instancji w sprawie pana B.B. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
74 26-02-2019 w sprawie rozpatrzenia możliwości wniesienia skargi kasacyjnej w imieniu państwa M.J. i Z.J. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
73 14-02-2019 apel senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana do polityków o respektowanie myśli i celów propagowanych przez ojców Europy Oświadczenie
Adresat bez adresata
71 24-01-2019 w sprawie postępowania egzekucyjnego przeciw panu K. K. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
71 24-01-2019 w sprawie udzielenia pomocy skazanemu panu M. G. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
68 14-12-2018 w sprawie odebrania panu M.J. dodatku do renty z tytułu pracy w warunkach szczególnych oraz unormowań prawnych w tym zakresie w kontekście zasady ochrony praw nabytych Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
68 14-12-2018 w sprawie rozważenia wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa pana S.G. z uwagi na ochronę interesu społecznego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
68 14-12-2018 w sprawie interwencji i wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania prowadzonego przed SR w Tychach (sygn. akt IV P 470/15) i przed SO w Katowicach (sygn. akt IX Pa 194/16) w sprawie pana R.K. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
65 28-09-2018 w sprawie unormowań prawnych regulujących przyznawanie górnikom (i ustalanie wysokości) świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kontekście ekwiwalentu za deputat węglowy Oświadczenie
Adresaci Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Minister Energii
64 27-07-2018 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w firmie (…) SA Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
64 27-07-2018 w sprawie możliwości wznowienia postępowania prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Katowicach (sygn. akt V Ko 23/14), zakończonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sygn. akt AKa 520/14), bądź wniesienia skargi nadzwyczajnej w sprawie pana J.G. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
63 13-07-2018 w sprawie pomocy prawnej pani K. C. Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
63 13-07-2018 w sprawie sytuacji SKOK „Jaworzno” Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
63 13-07-2018 w sprawie wznowienia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach pana M. J. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
63 13-07-2018 w sprawie przeniesienia oddziału onkologii i poradni onkologicznej z Górnośląskiego Centrum Medycznego do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
62 29-06-2018 w sprawie udzielenia pomocy prawnej pani M.N. Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
62 29-06-2018 w sprawie rewitalizacji zabytkowego dworca kolejowego w Sosnowcu-Maczkach Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
61 07-06-2018 w sprawie udzielenia pomocy prawnej panu J. G. Oświadczenie
Adresaci Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Minister Zdrowia
p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
61 07-06-2018 w sprawie rozważenia możliwości wniesienia skargi nadzwyczajnej w imieniu pani J. D. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
61 07-06-2018 w sprawie ponownego przeanalizowania spraw pani A. H. i udzielenia jej pomocy Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
60 16-05-2018 w sprawie upamiętnienia Antoniego Zięby – promotora i obrońcy ludzkiego życia Oświadczenie
Adresat bez adresata
60 16-05-2018 w sprawie kontroli mającej na celu ocenę działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w M. Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
60 16-05-2018 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej bądź nadzwyczajnej na wyroki Sądu Okręgowego i Sądu Administracyjnego w Katowicach nieuwzględniające roszczeń pani W.W. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
58 15-03-2018 w sprawie powołania specjalistów z gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie do zespołu przygotowującego nową koncepcję organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
58 15-03-2018 w sprawie wniesienia kasacji nadzwyczajnej od orzeczenia Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie pana J.R. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
58 15-03-2018 w sprawie udzielenia pomocy skazanemu, panu M.S. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
57 08-03-2018 w sprawie braku odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo pani T. P. z 17 października 2017 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
57 08-03-2018 w sprawie wznowienia postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach pana M. J. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
57 08-03-2018 w sprawie zbadania prawidłowości rozliczenia finansowego umowy zawartej przez Gminę Miasto (...) z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w (...), jak również rzetelności i kompletności dokumentacji dotyczącej tego rozliczenia Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
57 08-03-2018 w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wpisu prawa własności do księgi wieczystej Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
56 15-02-2018 w sprawie rozpatrzenia możliwości wniesienia kasacji nadzwyczajnej na rzecz skazanego D.R. od orzeczeń sądowych Sądu Rejonowego w Tychach (sygn. akt VII K 204/17 oraz Sądu Okręgowego w Katowicach (sygn. akt XXIII Ka 795/17) Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
56 15-02-2018 w sprawie rozpatrzenia możliwości wniesienia kasacji nadzwyczajnej na rzecz skazanego M.G. od orzeczeń sądowych Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście, Sądu Rejonowego Łódź-Widzew oraz Sądu Okręgowego w Łodzi Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
50 15-11-2017 w sprawie pani A.H. – rozważenie możliwości wznowienia postępowań w sprawach karnej i cywilnej Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
49 10-11-2017 w sprawie utrzymania procesu jednoczenia narodów Europy przez zachowanie Krzyża na pomniku św. Jana Pawła II Oświadczenie
Adresat Ambasador Francji w Polsce
49 10-11-2017 w sprawie udzielenia pomocy skazanemu, panu J. G. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
48 19-10-2017 w sprawie udzielenia pomocy w wykupie mieszkań przez lokatorów budynku przy ul. (…) w M. Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
47 28-09-2017 w sprawie postępowania wyjaśniającego proces wyceny majątku FSM i negocjacji z włoskim partnerem, wskutek czego fabrykę oddano za symboliczną złotówkę, pozbawiając pracowników należnych im akcji Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
47 28-09-2017 w sprawie umieszczenia symbolu krzyża oraz stopni wojskowych na mogiłach żołnierzy znajdujących się na cmentarzu w Narwiku oraz Håkvik Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
47 28-09-2017 w sprawie przejęcia przez firmy zewnętrzne szpitalnych laboratoriów diagnostycznych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
46 27-07-2017 w sprawie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia na wielką skalę zbiornika wód podziemnych Olkusz-Zawiercie nr 454 Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
46 27-07-2017 w sprawie możliwości wniesienia kasacji nadzwyczajnej od orzeczenia Sądu Rejonowego w Tychach w sprawie pana A.B. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
46 27-07-2017 w sprawie możliwości wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Rejonowego w Tychach i apelacji rozpoznanej przez Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie pana J.R. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
45 21-07-2017 w sprawie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, zakończonego oddaleniem wniosku pana P. G. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
45 21-07-2017 w sprawie postępowań sądowych pomijających istotne fakty i dokumenty w sprawie pana W. Z. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
45 21-07-2017 w sprawie powołania grupy ekspertów do wyjaśnienia nieprawidłowości w procesie przekazania majątku FSM SA w ręce włoskie, dotyczących pozbawienia należnych akcji pracowników byłej FSM SA Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
44 29-06-2017 w sprawie zbadania zasadności i zgodności z prawem orzeczenia Sądu Rejonowego w Tychach dotyczącego sprawy pani J.D. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
43 22-06-2017 w sprawie regulacji przepisów na rzecz wyrównania statusu wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej pod względem obowiązków i uprawnień przysługujących strażakom WSP Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Obrony Narodowej
43 22-06-2017 w sprawie umorzenia śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Jaworznie Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
42 01-06-2017 w sprawie rozpatrzenia możliwości postanowienia o rewizji nadzwyczajnej wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu w sprawie pana Ł.G. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
41 17-05-2017 w sprawie przysposobienia pełnoletniego dziecka K. H. i zmiany przepisów prawa w tym zakresie Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
41 17-05-2017 w sprawie udzielenia pomocy prawnej pani U. Ś. w przysposobieniu pełnoletniego dziecka Oświadczenie
Adresat Prezydent RP
40 27-04-2017 w sprawie pozbawienia pracowników Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach prawa do akcji w ramach prywatyzacji ich zakładu pracy Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
39 21-04-2017 w sprawie postępowania egzekucyjnego o sygn. akt Km 282/15 prowadzonego przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
38 30-03-2017 w sprawie podjęcia zdecydowanych działań umożliwiających otwarcie węzła autostradowego "Jeleń" w Jaworznie Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
37 16-03-2017 w sprawie uhonorowania diecezji sosnowieckiej okolicznościowym listem gratulacyjnym Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
37 16-03-2017 w sprawie niezgodnych z faktami treści zawartych w podręczniku historii „Poznać przeszłość. Wiek XX” Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
36 03-03-2017 w sprawie uwzględnienia szczególnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Zawierciu w kontekście finansowania szpitali sieciowych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
35 24-02-2017 w sprawie pozbawienia pracowników Fabryki Samochodów Małolitrażowych (FSM SA) prawa do akcji w ramach prywatyzacji ich zakładu pracy Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
35 24-02-2017 w sprawie rozpoczęcia działań związanych z budową obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
32 21-12-2016 w sprawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczącej eksploatacji złoża "Brzezinka", nieuwzględniającej możliwości wystąpienia przyszłych szkód górniczych Oświadczenie
Adresaci Minister Środowiska
Minister Energii
31 07-12-2016 w sprawie umożliwienia lokatorom z gminy B. wykupu ich mieszkań należących do Skarbu Państwa w ramach programu „Mieszkanie +” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
30 17-11-2016 w sprawie dotyczącej ujawnienia w księdze wieczystej przez Sąd Rejonowy w Jaworznie prawa własności nieruchomości Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
29 04-11-2016 w sprawie wstrzymania ewentualnej decyzji KNF o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w SKOK Centrum do czasu zbadania okoliczności jej wpływu na sytuację ekonomiczno-finansową SKOK Centrum w Bytomiu Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
28 21-10-2016 w sprawie zapewnienia środków na dokończenie inwestycji w zakresie modernizacji wałów przeciwpowodziowych w powiecie bieruńsko-będzińskim Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
27 18-10-2016 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i projektu rozporządzenia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów Oświadczenie
Adresat Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
27 18-10-2016 w sprawie koordynacji obowiązujących przepisów w związku z ustalaniem warunków zabudowy dla budowy dróg leśnych (wewnętrznych) stanowiących element systemu dróg leśnych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
26 22-09-2016 w sprawie problemów prawnych Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie związanych z odmową wpisu nabytej własności nieruchomości do ksiąg wieczystych Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządców komisarycznych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz SKOK w Gdyni Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
25 09-09-2016 w sprawie pomocy w dofinansowaniu terapii z wykorzystaniem tritlenku arsenu (ATO) dla 13-letniego G. H. Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
25 09-09-2016 w sprawie przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie prośby o interwencję w firmie Tauron Dystrybucja SA w celu uwzględnienia terminów wyłączeń lini energetycznych, zaproponowanych przez dyrekcję kopalni "Silesia" Oświadczenie
Adresat Minister Energii
24 04-08-2016 w sprawie skuteczności zwalczania problemu zażywania dopalaczy, ich produkcji i obrotu nimi Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
24 04-08-2016 w sprawie wyjaśnienia dotyczącego umieszczenia w rodzinie zastępczej dzieci pana K.O. Oświadczenie
Adresat Prokurator Rejonowy w Mysłowicach
24 04-08-2016 w sprawie przeprowadzania naboru na aplikacje notarialną, adwokacką i radcowską oraz trybu i zasad ich odbywania Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
23 22-07-2016 w sprawie planów zabudowy działek położonych na mokotowskim osiedlu Wierzbno Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
23 22-07-2016 w sprawie odmowy wypłaty odszkodowań paniom J. A. i M. F. Oświadczenie
Adresat Rzecznik Finansowy
23 22-07-2016 w sprawie wyjaśnienia sprawy państwa A. i R. N. oraz państwa D. i K. G. Oświadczenie
Adresat Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
22 07-07-2016 w sprawie przyznania dyrektorowi szkoły możliwości decyzji dotyczącej pozostawienia dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w danej szkole lub skierowania go do placówki specjalistycznej Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
21 29-06-2016 w sprawie problemów prawnych Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie związanych z odmową dokonania wpisu nabytej przez nią własności nieruchomości do ksiąg wieczystych Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 09-06-2016 w sprawie górniczego chodnika ćwiczebnego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach Oświadczenie
Adresat Minister Energii
17 12-05-2016 w sprawie realizacji inwestycji „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 – węzeł Mierzęcice" Oświadczenie
Adresaci Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Marszałek Województwa Śląskiego
17 12-05-2016 w sprawie propozycji współfinansowania usług świadczonych przez lecznictwo zamknięte – szpital publiczny powiatowy Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 29-04-2016 w sprawie składowania skażonej ziemi w Mysłowicach Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
16 29-04-2016 w sprawie pomocy skazanej A.H., tj. możliwości wznowienia postępowania w sprawie zakończonej prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach, krzywdzącymi dla skazanej Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
16 29-04-2016 w sprawie pomocy panu J.K. w uzyskaniu zaświadczenia o pracy i zarobkach, koniecznego do przedłożenia w ZUS Oświadczenie
Adresat Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach
15 20-04-2016 w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego pozwalającej na zwiększenie dostępności zabiegów endoprotezoplastyki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
15 20-04-2016 w sprawie problemów pana M. K. związanych z pracodawcą firmą (…) Oświadczenie
Adresat Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach
14 07-04-2016 w sprawie przeorganizowania ruchu ciężarowego na drodze krajowej nr 78 w Mierzęcicach Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
14 07-04-2016 w sprawie usprawnienia aktualizowania danych w systemie informacji oświatowej i rozliczania subwencji na uczniów objętych kształceniem specjalnym Oświadczenie
Adresaci Minister Edukacji Narodowej
Minister Finansów
13 18-03-2016 w sprawie otwarcia w Markowej na Podkarpaciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej Oświadczenie
Adresat bez adresata
13 18-03-2016 w sprawie ponownego rozpoznania sprawy pani J. D. i niewystarczających odpowiedzi ministerstwa na skierowane oświadczenia senatorskie Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
13 18-03-2016 w sprawie działań prokuratora R. P. wobec pana B. Z. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
12 10-03-2016 w sprawie Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie możliwości umorzenia lub zmiany kary nałożonej na Fundację Kamojowa w Suszcu Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
10 12-02-2016 w sprawie szkalujących i krzywdzących naród polski informacji o rzekomym "Polish SS", zawartych w wydanej w Kanadzie książce „Flight and Freedom. Stories of Escape to Canada” Ratny Omidvar i Dany Wagner Oświadczenie
Adresat Ambasador Kanady w Polsce
6 24-12-2015 w sprawie sprawdzenia rzetelności postępowania dotyczącego skargi złożonej przez panią J. D. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości
2 20-11-2015 w sprawie skargi państwa N. i G. na bezczynność powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w B. Oświadczenie
Adresat Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego