Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
40 14.04.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (cd.).

retransmisja posiedzenia

39 14.04.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

rentransmisja posiedzenia

38 14.04.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 87), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 38), Komisji Ustawodawczej (nr 150)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (druk senacki nr 222).

retransmisja posiedzenia

37 08.04.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk senacki nr 350, druki sejmowe nr 1003, 1006 i 1006-A).

retransmisja posiedzenia

36 25.03.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 37), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 36)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

35 25.03.2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 60), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 35)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

34 23.03.2021
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 34), Komisji Środowiska (nr 36)
 1. Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie”.
 2. Lokalne Partnerstwa ds. Wody jako forma przeciwdziałania niedoborom wody.

retransmisja posiedzenia

33 23.03.2021
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 33), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 71), Komisji Środowiska (nr 34), Komisji Ustawodawczej (nr 140)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk senacki nr 308).

retransmisja posiedzenia

32 18.03.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 335, druki sejmowe  nr 860, 931 i 931-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 335 B).

retransmisja posiedzenia

31 18.03.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 33), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 31)
 1. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 340, druki sejmowe nr 932, 958 i 958-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 340 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona