Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
19 24.09.2020
09.10.2020
12.10.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 209, druki sejmowe nr 378, 597 i 625).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 209 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

retransmisja posiedzenia - cz. 3

retransmisja posiedzenia - cz. 4

retransmisja posiedzenia - cz. 5

18 24.09.2020
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stosowaniu przepisów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

17 30.07.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk senacki nr 174, druki sejmowe nr 514 i 517).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 174 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 

   

retransmisja posiedzenia

16 17.06.2020
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat kampanii informacyjno-edukacyjnej „Odpoczywaj na wsi” 2020, mającej na celu popularyzację wypoczynku na wsi.
 2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji agroturystyki w Polsce i propozycje pomocy dla branży.

retransmisja posiedzenia

15 13.05.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

retransmisja posiedzenia

14 12.05.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk senacki nr 112, druki sejmowe nr 336, 352 i 352-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 112 A).
  Opinie, materiały w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk senacki nr 113, druki sejmowe nr 335 i 353).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 113 A).
  Opinie, materiały w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

13 06.05.2020
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem wystąpienia suszy w Polsce.
 2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu rezerw żywności i możliwości interwencji na rynkach rolnych.

retransmisja posiedzenia

12 11.03.2020
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 2. Przyjęcie planu pracy na 2020 rok.

retransmisja posiedzenia

11 19.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 32 – Rolnictwo; 33 – Rozwój wsi; 35 – Rynki rolne; 62 – Rybołówstwo; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (druk senacki nr  70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).

  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

  materiały:

retransmisja posiedzenia

10 06.02.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie roślin przed agrofagami.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona