Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
26 15.12.2020
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 23), Komisji Ustawodawczej (nr 105), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 26)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk senacki nr 214).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
  .

retransmisja posiedzenia

25 15.12.2020
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 65), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 25), Komisji Ustawodawczej (nr 104)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 222).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

 

24 10.12.2020
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji Europejskiego Zielonego Ładu.
 2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji strategii „od pola do stołu”.

retransmisja posiedzenia

23 27.11.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o paszach.

retransmisja posiedzenia

22 26.11.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk senacki nr 266, druki sejmowe nr 735, 736, 751 i 751-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 266 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 
 2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń.

retransmisja posiedzenia

 

21 17.11.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk senacki nr 252, druki sejmowe nr 512, 660 i 660-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 252 A).
 2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń.

retransmisja posiedzenia

20 14.10.2020
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 20), Komisji Ustawodawczej (nr 80)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

19 24.09.2020
09.10.2020
12.10.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 209, druki sejmowe nr 378, 597 i 625).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 209 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

retransmisja posiedzenia - cz. 3

retransmisja posiedzenia - cz. 4

retransmisja posiedzenia - cz. 5

18 24.09.2020
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stosowaniu przepisów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

17 30.07.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk senacki nr 174, druki sejmowe nr 514 i 517).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 174 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 

   

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona