Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
58 29.10.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

retransmisja posiedzenia

57 29.10.2021
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 57), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 93)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

retransmisja posiedzenia

56 26.10.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 537, druki sejmowe nr 1567, 1591, 1591-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 537 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

55 19.10.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk senacki nr 508, druki sejmowe nr 1454, 1551 i 1551-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 508 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

54 19.10.2021
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 54), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 69)
 1. Rozpatrzenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk senacki nr 516, druki sejmowe nr 1502, 1594 i 1594-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 516 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

53 19.10.2021
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 53), Komisji Środowiska (nr 59)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk senacki nr 533, druki sejmowe nr 1400 i 1606).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 533 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

 

52 19.10.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk senacki nr 512, druki sejmowe nr 1451, 1592 i 1592-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 512 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

51 06.10.2021
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Klimatu i Środowiska na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako elementu potencjalnego dochodu rolników.
  Materiały:
  Minister Klimatu i Środowiska
  Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

50 06.08.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

49 04.08.2021
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przepisach dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona