Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nr Data Porządek obrad
48 20.07.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 452, druki sejmowe nr 1343 i 1359).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 452 A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 453, druki sejmowe 1339, 1360 i 1360-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 453 A).

retransmisja posiedzenia

47 07.07.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 48), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 47)
 1. Rozpatrzenie ustawy o gatunkach obcych (druk senacki nr 440, druki sejmowe nr 1187, 1253 i 1253-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 440 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

46 15.06.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk senacki nr 417, druki sejmowe nr 1203 i 1205).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 417 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

 

45 15.06.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 51), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 45)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (druk senacki nr 399, druki sejmowe nr 1162 i 1183).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 399 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

44 13.05.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 95), Komisji Ustawodawczej (nr 159), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 44)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

retransmisja posiedzenia

 

43 11.05.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 43), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 43)
 1. Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa na obszarach parków narodowych oraz przyznawanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej na obszarach parków narodowych i krajobrazowych”.

retransmisja posiedzenia

42 11.05.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków po konferencji z dnia 13 kwietnia 2021 r. pt. „Przyszłość rolnictwa ekologicznego po 2022 roku”.

retransmisja posiedzenia

41 28.04.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 375, druki sejmowe nr 1072 i 1077).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 375 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

   

retransmisja posiedzenia

40 14.04.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (cd.).

retransmisja posiedzenia

39 14.04.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

rentransmisja posiedzenia