Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nr Data Porządek obrad
76 17.05.2022 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 698, druki sejmowe nr 2152 i 2191).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy , mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (druk senacki nr 698 A)
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 699, druki sejmowe nr 2185 i 2188).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 699 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

retransmisja posiedzenia - s. 179

75 26.04.2022 r.
 1. Informacja rządu o pomocy rolnikom w związku z wysoką inflacją i rosnącymi kosztami produkcji rolnej a wysokimi cenami żywności.

retransmisja posiedzenia

74 11.04.2022
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 75), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 74)
 1. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia poziomów recyklingu oraz innowacyjnych technologii spełniających wymogi BAT.

retransmisja posiedzenia

73 11.04.2022
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce w związku z aktualną sytuacją w Ukrainie.

retransmisja posiedzenia

72 09.03.2022
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

71 09.03.2022
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 80), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 71)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

retransmisja posiedzenia

70 02.03.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk senacki nr 628, druki sejmowe nr 1699 i 1975).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 628 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 629, druki sejmowe nr 1611, 1977 i 1977-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 629 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 638, druki sejmowe nr 1913 i 2021).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 638 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

69 04.02.2022
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 113), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 69)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 625, druki sejmowe nr 1938 i 1973).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 625 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

68 19.01.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk senacki nr 609, druki sejmowe nr 1896 i 1900).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 609 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

   

retransmisja posiedzenia

67 11.01.2022
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 147), Komisji Ustawodawczej (nr 209), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 108), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 67)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk senacki nr 605).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia