Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nr Data Porządek obrad
43 11.05.2021 r.
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 43), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 43)
 1. Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa na obszarach parków narodowych oraz przyznawanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej na obszarach parków narodowych i krajobrazowych”.

retransmisja posiedzenia

42 11.05.2021 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków po konferencji z dnia 13 kwietnia 2021 r. pt. „Przyszłość rolnictwa ekologicznego po 2022 roku”.

retransmisja posiedzenia

41 28.04.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 375, druki sejmowe nr 1072 i 1077).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 375 A)
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

   

retransmisja posiedzenia

40 14.04.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (cd.).

retransmisja posiedzenia

39 14.04.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

rentransmisja posiedzenia

38 14.04.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 87), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 38), Komisji Ustawodawczej (nr 150)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (druk senacki nr 222).

retransmisja posiedzenia

37 08.04.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk senacki nr 350, druki sejmowe nr 1003, 1006 i 1006-A).

retransmisja posiedzenia

36 25.03.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 37), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 36)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

35 25.03.2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 60), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 35)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

34 23.03.2021
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 34), Komisji Środowiska (nr 36)
 1. Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie”.
 2. Lokalne Partnerstwa ds. Wody jako forma przeciwdziałania niedoborom wody.

retransmisja posiedzenia