Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
337 25.06.2019
 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2019 r. (sygn. akt K 1/18) dotyczącego ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (cd.).
  materiał:
  IPN
 2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2019 r.  (sygn. akt P 19/17) dotyczącego ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

retransmisja posiedzenia

336 25.06.2019
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 178), Komisji Ustawodawczej (nr 336)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 1175).
   proces legislacyjny
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (cd.) (druk senacki nr 1035).
   proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia

335 25.06.2019
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie stulecia Związku Podhalan (druk senacki nr 1174).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego (druk senacki nr 1194).

retransmisja posiedzenia

334 29.05.2019
03.06.2019
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 125), Komisji Ustawodawczej (nr 334)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o ustanowieniu 4 czerwca – rocznicy wyborów w 1989 roku Świętem Wolności i Praw Obywatelskich (druk senacki nr 1138).
  proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

333 28.05.2019
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania sejneńskiego (druk senacki nr 1147).
 2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2019 r. (sygn. akt SK 6/16) dotyczącego ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
 3. Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2018 r. (sygn. akt S 6/18) dotyczące statusu prawnego zespołu koordynacyjnego ds. chorób ultrarzadkich.

retransmisja posiedzenia

332 24.05.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 332), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 311)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

331 24.05.2019
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 168), Komisji Ustawodawczej (nr 331)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 1134).
  proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia

330 23.05.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 330), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 310)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1184, druki sejmowe nr 3451, 3466 i 3466-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1184 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelari Senatu
  materiały:
  Opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego
  Rzecznik Praw Obywatelskich
  Helsińska Fundacja Praw CzłowiekaOpiniauzupełnienie opinii
  Izba Wydawców Prasy
  Naczelna Rada Adwokacka
  Naczelna Rada Adwokacka 1
  Krajowa Rada Kuratorów

  Krajowa Izba Radców Prawnych, KIRP - opinia,  KIRP - opinia 1
  Związek Dealerów Samochodów
   

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

329 23.05.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk senacki nr 1178, druki sejmowe nr 3144 i 3371).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1178 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1176, druki sejmowe nr 3295, 3394 i 3394-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1176 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP (druk senacki nr 1169).

retransmisja posiedzenia

328 09.05.2019
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały upamiętniającej prof. Karola Modzelewskiego.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona