Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
357 18.10.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 357), Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 133)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla (druk senacki nr 1333).

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

356 17.10.2019
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

355 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 355), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 193)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1315, druki sejmowe nr 3573 i 3694).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1315 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

 

354 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 354), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 340)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy –  Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1320, druki sejmowe nr 3665 i 3801).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1320 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

353 25.09.2019
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego (druk senacki nr 1310).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II (druk senacki nr 1311).
 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej (druk senacki nr 1312).

retransmisja posiedzenia

352 24.09.2019
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki (druk senacki nr 1282).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego (druk senacki nr 1278).

retransmisja posiedzenia

351 31.08.2019
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (druk senacki nr 1288).

retransmisja posiedzenia

350 02.08.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 350), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 333)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

349 02.08.2019
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 217), Komisji Infrastruktury (nr 180), Komisji Ustawodawczej (nr 349)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

retransmisja posiedzenia

348 01.08.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 348), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 331)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (druk senacki nr 1274, druki sejmowe nr 3662 i 3683).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

   

retransmisja posiedzenia