Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

z36
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
7 09.12.2015
 1. Informacja dotycząca trybu pracy nad wykonywaniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
 2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2010 r. (sygn. akt P 37/09) dotyczącego ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
  Informacja prawna do wyroku
 3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11) dotyczącego ustawy o świadczeniach rodzinnych.
  Informacja prawna do wyroku
 4. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13) dotyczącego ustawy o świadczeniach rodzinnych.
  Informacja prawna do wyroku

retransmisja posiedzenia

6 20.11.2015
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 6), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 4)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

retransmisja posiedzenia

5 19.11.2015
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 5), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 3)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk senacki nr 18, druki sejmowe nr 12, 20).

retransmisja posiedzenia

4 19.11.2015
 1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

3 18.11.2015
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim.

 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu
  do biskupów niemieckich.

 3. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

2 18.11.2015
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich (druk senacki nr 12). 
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim (druk senacki nr 14).
 3. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

1 13.11.2015
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

z36
Poprzednia strona