Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
131 15.05.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 143), Komisji Infrastruktury (nr 131)
 1. Rozpatrzenie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (druk senacki nr 824, druki sejmowe nr 2473, 2535 i 2535-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek    (druk senacki nr 824 A )

retransmisja posiedzenia

130 10.05.2018
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy − Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 809, druki sejmowe nr 2462 i 2485).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek    (druk  senacki nr 809 A)
  Materiały:
  Konfederacja Lewiatan
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 60. posiedzeniu Senatu do ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.                                                                                                           

retransmisja posiedzenia

129 08.05.2018
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (druk senacki nr 794, druki sejmowe nr 2392 i 2443).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 794-B)

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 787, druki sejmowe nr 2090 i 2325).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 787-A)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 3. Rozpatrzenie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (druk senacki nr 790, druki sejmowe nr 2261, 2344 i 2344-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 790-A)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii  Senatu

retransmisja posiedzenia

128 08.05.2018
 1. Informacja na temat zastosowania nowoczesnych technologii do obsługi pasażerów i zarządzania ruchem kolejowym.

retransmisja posiedzenia

127 11.04.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 111), Komisji Infrastruktury (nr 127), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 126)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 765, druki sejmowe nr 2156, 2308 i 2308-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 765 A
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Kasa Krajowa SKOK

retransmisja posiedzenia

126 11.04.2018
 1. Informacja na temat likwidowanych linii kolejowych.

retransmisja posiedzenia

125 10.04.2018
 1. Informacja na temat realizacji zadań związanych z udrożnieniem Odry. 

retransmisja posiedzenia

124 10.04.2018
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 770, druki sejmowe nr 2229, 2363 i 2363-A).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 770 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Kasa Krajowa SKOK
  Polska  Izba Informatyki i Telekomunikacji
  Konfederacja Lewiatan
  Polska Izba Radiofuzji Cyfrowej

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki nr 768, druki sejmowe nr 2286, 2314 i 2314-A).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 768 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (druk senacki nr 764, druki sejmowe nr 2263 i 2278).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 764 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

123 15.03.2018
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 58. posiedzeniu Senatu do ustawyo zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

retransmisja posiedzenia

122 06.03.2018
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 743, druki sejmowe nr 1714, 2244 i 2244-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 743-A).

retransmisja posiedzenia

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito