Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Nr Data Porządek obrad
191 17.10.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 1325, druk sejmowy nr 3828).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1325 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia


 

190 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 194), Komisji Infrastruktury (nr 190)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (druk senacki nr 1330, druki sejmowe nr 3749 i 3780).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1330 B)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

189 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 189), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 225)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1316, druk sejmowy nr 3789).  
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1316 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

188 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 151), Komisji Infrastruktury (nr 188)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie (druk senacki nr 1328, druki sejmowe nr 3717 i 3739).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1328 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim (druk senacki nr 1324, druki sejmowe nr 3713 i 3737).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1324 A).

retransmisja posiedzenia

187 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 182), Komisji Infrastruktury (nr 187)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 1327, druk sejmowy nr 3813).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1327 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia
 

186 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 186), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 339)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. (druk senacki nr 1329,druki sejmowe nr 3696 i 3773).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1329 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

185 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 185), Komisji Środowiska (nr 149)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1306, druki sejmowe nr 3695, 3741 i 3741-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1306 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

184 24.09.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk senacki nr 1293, druki sejmowe nr 3668 i 3767).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1293 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (druk senacki nr 1295 , druki sejmowe nr 3758 i 3769).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1295 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

183 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 183), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 190)
 1. Rozpatrzenie ustawy o pracy na statkach rybackich (druk senacki nr 1307, druki sejmowe nr 3712, 3738 i 3738-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1307 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

182 29.08.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (druk senacki nr 1276, druki sejmowe nr 3666 i 3693).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1276 A).

 2. Rozpatrzenie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (druk senacki nr 1283, druki sejmowe nr 3605, 3637 i 3637-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1283 A).

retransmisja posiedzenia