Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
191 17.10.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 1325, druk sejmowy nr 3828).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1325 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia


 

190 17.10.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 194), Komisji Infrastruktury (nr 190)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (druk senacki nr 1330, druki sejmowe nr 3749 i 3780).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1330 B)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

189 17.10.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 189), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 225)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1316, druk sejmowy nr 3789).  
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1316 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

188 17.10.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 151), Komisji Infrastruktury (nr 188)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie (druk senacki nr 1328, druki sejmowe nr 3717 i 3739).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1328 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim (druk senacki nr 1324, druki sejmowe nr 3713 i 3737).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1324 A).

retransmisja posiedzenia

187 17.10.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 182), Komisji Infrastruktury (nr 187)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 1327, druk sejmowy nr 3813).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1327 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia
 

186 17.10.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 186), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 339)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. (druk senacki nr 1329,druki sejmowe nr 3696 i 3773).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1329 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

185 24.09.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 185), Komisji Środowiska (nr 149)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1306, druki sejmowe nr 3695, 3741 i 3741-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1306 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

184 24.09.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk senacki nr 1293, druki sejmowe nr 3668 i 3767).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1293 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (druk senacki nr 1295 , druki sejmowe nr 3758 i 3769).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1295 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

183 24.09.2019
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 183), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 190)
 1. Rozpatrzenie ustawy o pracy na statkach rybackich (druk senacki nr 1307, druki sejmowe nr 3712, 3738 i 3738-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1307 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

182 29.08.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (druk senacki nr 1276, druki sejmowe nr 3666 i 3693).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1276 A).

 2. Rozpatrzenie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (druk senacki nr 1283, druki sejmowe nr 3605, 3637 i 3637-A).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1283 A).

retransmisja posiedzenia

przejdź do
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito