Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
121 05.03.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 121), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 138)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 730, druki sejmowe nr 2192, 2243 i 2243-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 730 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego
  Materiały:
  Materiał porównawczy
  Komitet Obrony Praw Lokatorów
  Komisja Dialogu Społecznego
  Branżowa Komisja Dialogu Społecznego

retransmisja posiedzenia

120 14.02.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 120), Komisji Ustawodawczej (nr 221)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze (druk senacki nr 465). 

  Komisje wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy oraz uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy (druk senacki nr 465 S).

retransmisja posiedzenia

119 18.01.2018
 1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

118 16.01.2018
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073):  18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 26 – Łączność; 39 – Transport; 71 – Urząd Transportu Kolejowego, 21 – Gospodarka morska; 27 – Informatyzacja; 69 – Żegluga śródlądowa; 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej,  a także planów finansowych: Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Transportowego Dozoru Technicznego; Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; Centralnego Ośrodka Informatyki.
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

117 21.12.2017
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

116 13.12.2017
 1. Informacja na temat dostosowania infrastruktury kolejowej i wagonów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

retransmisja posiedzenia

115 12.12.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 679, druki sejmowe nr 2048, 2083 i 2083-A).

retransmisja posiedzenia

.

 

114 12.12.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 43), Komisji Infrastruktury (nr 114)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk senacki nr 678, druki sejmowe nr 2038 i 2079).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

 

113 15.11.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

112 09.11.2017
 1. Informacja na temat prac dotyczących krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz strategii rozwoju sieci 5G w Polsce.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito