Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
Nr Data Porządek obrad
141 25.09.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 141), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 164)
 1. Rozpatrzenie dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.” (druk senacki nr 828).

retransmisja posiedzenia

140 24.07.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 140), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 161)
 1. Rozpatrzenie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk senacki nr  910, druki sejmowe nr 2673, 2729 i 2729-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 910 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Opinia obywatelska
  Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
  Ogólnopolskie Porozumienie Stowarzyszeń dla Obrony Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych

plik dźwiękowy 1
plik dźwiękowy 2
plik dźwiękowy 3
plik dźwiękowy 4
plik dźwiękowy 5
 

139 24.07.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 115), Komisji Infrastruktury (nr 139)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr  912, druki sejmowe nr 2638, 2727 i 2727-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 912 A)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr  931, druki sejmowe nr 2718 i 2751).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 931 A)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz. 2

138 24.07.2018
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druk senacki nr  908, druki sejmowe nr 2653, 2679 i 2679-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 908 A)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

137 09.07.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 137), Komisji Obrony Narodowej (nr 55)
 1. Rozpatrzenie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druk senacki nr 893, druki sejmowe nr 2505, 2659 i 2659-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 893A)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Konfederacja Lewiatan

retransmisja posiedzenia

136 09.07.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 152), Komisji Infrastruktury (nr 136)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (druk senacki nr 902, druki sejmowe nr 2667 i 2713).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy oraz wprowadzenie poprawek (druk senacki nr 902 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Krajowa Rada Izby Architektów RP
 2. Rozpatrzenie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (druk senacki nr 898, druki sejmowe nr 2651, 2664 i 2664-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 898 A).
  Materiały:
  Związek Dużych Rodzin  "Trzy Plus"

retransmisja posiedzenia

135 26.06.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 135), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 150)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 867, druki sejmowe nr 2502, 2577 i 2577-A).

  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 867 A).

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druk senacki nr 838, druki sejmowe nr 2224, 2510 i 2594).

  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 838 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Uwaga obywatelska 

retransmisja posiedzenia

134 26.06.2018
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 134), Komisji Środowiska (nr 107)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (druk senacki nr 835, druki sejmowe nr 2499 i 2560).
  Komisje wnoszą o przyjecie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 835 A)
    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

133 26.06.2018
 1. Rozpatrzenie ustawy o tachografach (druk senacki nr 833, druki sejmowe nr 2458 i 2574).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 833 A)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  LONTEX
  LONTEX 1
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 832, druki sejmowe nr 2459, 2539 i 2539-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 832 A)
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (druk senacki nr 868, druki sejmowe nr 1794 i 2609).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki 868 B)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

132 15.05.2018
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 813, druki sejmowe nr 2295 i 2409).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk senacki nr 813 A )

retransmisja posiedzenia

przejdź do
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito