Narzędzia:

 

Biuro Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu oddaje do Państwa dyspozycji zbiór informacji, wiążących się z wykonywaniem mandatu, ułożonych alfabetycznie według tytułowych haseł, stanowiących swoisty przewodnik senatora. Posługując się tymi informacjami należy oceniać ich aktualność (w nawiasach po tytułach podajemy datę przygotowania haseł) i konfrontować ze zbiorem aktów prawnych z sąsiedniej zakładki.