Narzędzia:

Głosowania w dniu 29-04-2016 na 16. posiedzeniu Senatu

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 18:00:57 za Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Poprawka 1

2 18:01:12 za Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Poprawka 2

3 18:01:38 za Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Poprawka 3

4 18:01:55 za Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Poprawka 4

5 18:02:18 za Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

6 18:08:47 za Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Poprawka 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 25, 28, 31, 34, 38

7 18:09:39 za Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Poprawka 2, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 39

8 18:10:13 za Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Poprawka 7

9 18:10:36 za Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Poprawka 8

10 18:11:15 za Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Poprawka 23

11 18:11:34 za Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Poprawka 24

12 18:11:59 za Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Poprawka 27

13 18:12:20 za Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Poprawka 30

14 18:12:52 za Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Poprawka 33

15 18:13:11 za Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Poprawka 36

16 18:13:34 za Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Poprawka 37

17 18:13:55 za Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Poprawka 40

18 18:14:13 za Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

19 18:15:58 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 18:18:37 za Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 18:20:47 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

22 18:21:13 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 27

23 18:21:36 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

24 18:21:58 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

25 18:22:17 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

26 18:22:30 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

27 18:22:42 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

28 18:23:15 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 28

29 18:23:43 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

30 18:23:57 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

31 18:24:10 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

32 18:24:24 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

33 18:24:42 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

34 18:25:00 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

35 18:25:24 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

36 18:25:46 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

37 18:26:00 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

38 18:26:17 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

39 18:26:58 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19, 30

40 18:27:14 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

41 18:27:36 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

42 18:27:54 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

43 18:28:16 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

44 18:28:41 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25

45 18:28:55 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

46 18:29:27 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 29

47 18:30:18 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31-33

48 18:30:38 za Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

49 18:32:16 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Poprawka 1

50 18:32:29 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Poprawka 2

51 18:32:44 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Poprawka 3

52 18:32:57 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Poprawka 4

53 18:33:16 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Poprawka 5

54 18:33:39 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Poprawka 6

55 18:33:54 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

56 18:34:50 za Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

57 18:36:01 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 18:37:24 za Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128

Wniosek o przyjęcie projektu

59 18:38:26 za Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wniosek o przyjęcie projektu

60 18:39:18 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu

61 18:40:09 za Drugie czytanie projektu uchwały w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

Wniosek o przyjęcie projektu