Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.

Dnia 29-04-2016 godz. 18:36:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 62 52 51 1 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 24 0 1 8
Koło Senatorów Niezależnych 3 3 3 0 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0