Narzędzia:

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Dnia 29-04-2016 godz. 18:14:13

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 76 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 62 52 52 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 21 1 5 6
Koło Senatorów Niezależnych 3 3 2 0 1 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0