Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Dnia 29-04-2016 godz. 18:02:18

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 62 52 52 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 22 1 4 6
Koło Senatorów Niezależnych 3 3 2 0 1 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0