Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dnia 29-04-2016 godz. 18:32:57

Poprawka 4

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 62 52 52 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 24 0 0 9
Koło Senatorów Niezależnych 3 2 2 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0