Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

Dnia 29-04-2016 godz. 18:40:09

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 62 51 51 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 24 0 0 9
Koło Senatorów Niezależnych 3 3 3 0 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0