Narzędzia:

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Dnia 29-04-2016 godz. 18:12:20

Poprawka 30

Za: 32 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 62 52 1 51 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Koło Senatorów Niezależnych 3 3 2 1 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0