Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-04-2016 godz. 18:23:15

Poprawka 8, 28

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 62 52 51 1 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 25 0 0 8
Koło Senatorów Niezależnych 3 3 2 0 1 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0