Narzędzia:

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Dnia 29-04-2016 godz. 18:08:47

Poprawka 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 25, 28, 31, 34, 38

Za: 29 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 62 52 0 52 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 26 0 1 6
Koło Senatorów Niezależnych 3 3 1 2 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0