Narzędzia:

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dnia 29-04-2016 godz. 18:18:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 74 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 62 52 52 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 20 3 2 8
Koło Senatorów Niezależnych 3 3 2 1 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 0 0 0 0 1
1 1 0 0 1 0