Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-04-2016 godz. 18:29:27

Poprawka 29

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 62 52 52 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 25 0 0 8
Koło Senatorów Niezależnych 3 3 2 0 1 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0