Narzędzia:

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Dnia 29-04-2016 godz. 18:09:39

Poprawka 2, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 39

Za: 30 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 62 52 1 50 1 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 26 0 1 6
Koło Senatorów Niezależnych 3 3 1 1 1 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0