Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Dnia 29-04-2016 godz. 18:01:38

Poprawka 3

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 62 50 50 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Koło Senatorów Niezależnych 3 3 2 0 1 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0