Narzędzia:

Głosowania w dniu 24-01-2019 na 71. posiedzeniu Senatu

Za: 26 Przeciw: 6 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:38:56 za Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

2 11:18:45 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego

Poprawka 1

3 11:19:06 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego

Poprawka 2

4 11:19:34 za Uchwała w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego

Wniosek o przyjęcie projektu

5 16:14:49 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

Poprawka 1

6 16:15:09 za Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

Poprawka 2

7 16:15:26 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

Poprawka 3

8 16:15:45 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

Poprawka 4

9 16:16:11 za Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

10 16:58:30 przeciw Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

11 17:01:16 za Ustawa budżetowa na rok 2019

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 17:02:28 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu

13 17:03:42 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Wniosek o przyjęcie projektu

14 17:04:37 za Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 17:05:36 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 1

16 17:05:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 2

17 17:06:11 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 3

18 17:06:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 4

19 17:06:44 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 5

20 17:07:07 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 6

21 17:07:27 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 7

22 17:07:46 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 8

23 17:07:58 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 9

24 17:08:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 10

25 17:08:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 11

26 17:08:40 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 12

27 17:09:01 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 13

28 17:09:16 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 14

29 17:09:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 15

30 17:09:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 16

31 17:10:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 17

32 17:10:27 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami