Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2019

Dnia 24-01-2019 godz. 17:01:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13