Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Dnia 24-01-2019 godz. 17:03:42

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12