Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego

Dnia 24-01-2019 godz. 11:19:06

Poprawka 2

Za: 21 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25