Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Dnia 24-01-2019 godz. 17:06:32

Poprawka 4

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13