Narzędzia:

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-01-2019 godz. 17:04:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14