Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 24-01-2019 godz. 16:58:30

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 43 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13