Narzędzia:

Dnia 24-01-2019 godz. 11:19:34

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 26