Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Dnia 24-01-2019 godz. 17:06:11

Poprawka 3

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12