Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Dnia 24-01-2019 godz. 17:07:58

Poprawka 9

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12