Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Dnia 24-01-2019 godz. 17:08:09

Poprawka 10

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15