Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Dnia 24-01-2019 godz. 17:07:07

Poprawka 6

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16