Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego

Dnia 24-01-2019 godz. 09:38:56

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28