Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-12-2013 na 45. posiedzeniu Senatu

Za: 15 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
7 09:37:41 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2014 rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

8 09:53:20 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 09:53:56 za Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 1

10 09:54:31 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 2

11 09:54:56 za Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 3

12 09:55:19 za Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

13 09:57:17 przeciw Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 09:57:51 za Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Poprawka 1

15 09:58:17 za Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Poprawka 2

16 09:58:48 za Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Poprawka 3

17 09:59:17 za Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Poprawka 4

18 09:59:36 za Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

19 14:50:50 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 14:51:54 za Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 14:52:56 za Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 14:53:40 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 14:54:29 za Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek